Brick information magazine เล่มที่ 2

ออกแล้วครับ

ผมลองทำเล่นๆดูหวังวาท่านจะสนุกับมันนะครับ

มีอะไรก็ติชมได้ครับ

Brick info megazine 2

 

Advertisements