อะไรคือ T-LUG

ชื่อ (ภาษาไทย): ชมรมเลโก้ประเทศไทย

ชื่อ(ภาษาอังกฤษ): Thai Lego User Group (T-LUG)

วันก่อตั้ง: 3 มิย 50 (อย่างเป็นทางการ)

สถานที่พบปะสังสรรค์: วันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือนในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จามจุรีสแควร์

วัตถุประสงค์ (อย่างไม่เป็นทางการ): ต้องการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการต่อเลโก้ ตลอดจนแจ้งข่าวคราวต่างๆ ในเรื่องของเลโก้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้แล้วยังคาดหวังว่าจะช่วยเหลือสังคมด้วย เช่น การอบรมเด็กและเยาวชนให้มีความคิดสร้างสรรค์จากการต่อเลโก้

การติดต่อ: ผ่านทางอีเมล์: pijarn.c@hotmail.com เป็นตัวแทนชั่วคราวของชมรมเลโก้ประเทศไทย

คุณสมบัติของสมาชิก:

1. ต้องมีความสนใจและรักในการต่อเลโก้

2. ไม่จำกัดอายุ แต่ถ้าอายุน้อยจะต้องมีสมาชิกตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปรับรอง

ครบรอบ 5 ปี T-LUG

ชมรมเลโก้ประเทศไทยตั้งมาได้ 5 ปีแล้ว จากวันนั้นถึงวันนี้เราผ่านอะไรมามากมาย มีบทเรียนมากมายเกี่ยวกับการตั้งชมรม และอยากจะแชร์ประสบการณ์กับเพื่อนๆ ที่อาจจะอยู่ต่างจังหวัดที่อาจจะอยากตั้งชมรมบ้าง และอาจจะมองว่าเป็นไปได้ลำบาก มีอะไรต้องฝ่าฟันเยอะ แต่อย่าท้อแท้ครับ วันนี้จึงมีเรื่องที่อยากจะแชร์เกี่ยวกับการจัดตั้งชมรม
ประโยชน์จากการเข้าชมรม
– สร้างสังคมแบบหนึ่ง ได้เพื่อนที่คุยถูกคอ เหมือนกับรู้จักกันมาเป็นชาติ เรียกได้ว่าคุยภาษาเดียวกันนั่นเอง
– แลกเปลี่ยนความรู้ ทริกและเทคนิคต่างๆ เรียนรู้จากประสบการณ์ของกันและกัน
– ซื้อขายแลกเปลี่ยน บางครั้งเพื่อนในชมรมต้องการขายเลโก้ให้กับเพื่อนด้วยกันเอง
– แสดงความสามารถ หรือ ของสะสมของเรา มีหลายคนที่มีของสะสม หรือ ชิ้นงานที่น่าสนใจ แต่ไม่มีที่ๆ จะนำมาแสดง การมีชมรมเป็นแหล่งที่สมาชิกแต่ละท่าน สามารถแสดงความสามารถของเลโก้ออกมาได้เป็นอย่างดี
ข้อแนะนำการจัดตั้งชมรมเอง
– หาเพื่อนร่วมอุดมการณ์ เพื่อนที่มีความต้องการในการรวมกลุ่มชมรม สิ่งนี้เป็นเรื่องยากสุดของการก่อตั้ง
– คิดวัตถุประสงค์ของชมรม ชมรมจะเป็นชมรมที่เข้มแข็งได้ ชมรมจะต้องมีวัตถุประสงค์และนโยบายที่ชัดเจน ชมรมจะต้องมีจุดยืน หรือ วัตถุประสงค์แน่นอน เช่น ชมรมเลโก้ประเทศไทย เป็นชมรมที่ไม่หวังผลกำไร ต้องการเป็นที่รวมของผู้ที่รักเลโก้จริงๆ มาพบกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ จากจุดนี้ชมรมรวมตัวกัน มีกิจกรรมต่อเนื่องมาเรื่อยๆ จนเป็นที่รู้จักของบริษัทเลโก้ แม้นั่นจะไม่ใช่จุดประสงค์ของชมรมก็ตาม สำหรับเรื่องการวางตัวของชมรมต่อการซื้อขายแลกเปลี่ยน ชมรมเลโก้ประเทศไทย (T-LUG) เรามีเวทีในการซื้อขายแลกเปลี่ยน โดยชมรมจะไม่ไปยุ่งกับการซื้อขาย เพราะถือว่าเป็นการตกลงระหว่างคนสองคน แต่พยายามจะไม่ให้มีคนเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากสมาชิกในชมรม เป็นต้น ทุกวันนี้ชมรม T-LUG ก็ยังเป็นที่รวมของผู้รักเลโก้อยู่เหมือนเดิม
– การหาผู้ประสานงานและทีมทำงาน ชมรมจะอยู่ไม่ได้ถ้าขาดหัวเรือคอยทำหน้าที่ประสานงาน ทำงานต่างๆ ให้กับชมรม เนื่องจากชมรมเลโก้ส่วนมากแล้วเป็นชมรมที่ไม่หวังผลกำไร แม้ผู้ประสานงานที่เข้ามาทำนั้นจะทำด้วยใจ แต่ชมรมก็ต้องหาวิธีการตอบแทนผู้เสียสละเหล่านั้น เพื่อให้มีกำลังใจทำงานต่อไป
– การกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ควรทำโดยการขอมติจากสมาชิก วิธีนี้จะทำให้เกิดการยอมรับจากสมาชิก การบังคับใช้และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ จะได้ทำได้ง่ายขึ้น ยิ่งมีคนมากขึ้นจะต้องมีระเบียบกฏเกณฑ์ที่ชัดเจน
– หลีกเลี่ยงเรื่องเงิน ปัญหาเยอะ หลีกเลี่ยงได้ควรหลีกเลี่ยง ยิ่งชมรมใหญ่ เงินมีความจำเป็นในการบริหารจัดการกลุ่มให้เดินหน้าต่อไปได้ แต่ก็ควรวางตัวชมรมว่าเป็นหน่วยงานที่ไม่หวังผลกำไร ถ้าต้องมีการเก็บเงิน ต้องระบุวัตถุประสงค์และแนวทางการใช้เงินอย่างชัดเจน มีการทำบัญชี และแจกแจงการใช้เงินตลอดเวลา และท้ายสุดเกี่ยวกับการเงิน คือ อย่าให้มีเงินอยู่ในชมรมมากเกินไป
– อย่าให้ชมรมใหญ่เกินไป สมาชิกจะไม่ค่อยได้พบปะกันหมด การบริหารจัดการจะยากขึ้น การหาสถานที่ประชุมจะยากตามไปด้วย ในทางตรงกันข้าม ถ้าชมรมเล็กเกินไปจะทำให้สมาชิกแต่ละคนเหนื่อยมากในการทำให้ชมรมต่อเนื่องได้ ขนาดของชมรมที่ไม่เล็กหรือใหญ่เกินไปจะทำให้การบริหารจัดการดี และเพื่อนสมาชิกมีความสุข
– อย่ารับสมาชิกง่ายเกินไป เพราะจะมีสมาชิกจำนวนมากเกินกว่าจะสามารถบริหารจัดการได้ เช่น การหาสถานที่ที่เหมาะสมกับการสังสรรค์ หรือ การสื่อสารไปถึงสมาชิกทั้งหมดได้ สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นข้อจำกัดให้ชมรมเลโก้มีข้อจำกัดเรื่องจำนวนสมาชิก ในต่างประเทศที่ผมเห็นตามเว็บต่างๆ รวมทั้งการซักถามเพื่อนๆ ในชมรมทั่วโลก ก็จะอยู่ระหว่าง 20-100 คน ดังนั้นเมื่อมีผู้สนใจต้องการสมัครเป็นสมาชิก อาจจะต้องมี Probation ที่ผมเรียกว่าช่วงวัดใจ อาจให้ผู้สนใจเหล่านั้นเข้ามาที่ชมรมอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาหนึ่งว่าคนเหล่านั้นสนใจจริงๆ หรือไม่
– พยายามใช้วิธีการทางประชาธิปไตย ยอมรับความแตกต่างในความคิดและวิธีการของสมาชิก จริงอยู่การที่เราชอบเรื่องเดียวกัน ทำให้เหมือนรู้จักกันมานาน แต่ในความเป็นจริง วิธีการปฏิบัติของแต่ละคนไม่เหมือนกัน บางครั้งต้องมีการตั้งกฎและระเบียบขึ้นมาให้ชัดเจน โดยข้อตกลงเหล่านั้นควรผ่านการเห็นชอบจากสมาชิกก่อนเสมอ
– สมาชิกแต่ละท่านจะต้องรู้จักเสียสละ การเข้าเป็นสมาชิกชมรมของแต่ละคนมีเหตุผลแตกต่างกันออกไป แต่ถ้าสมาชิกรู้จักเสียสละกันคนละนิด การเสียสละที่ว่าอาจจะไม่ได้อยู่ในรูปของเงิน แต่เป็นการให้ความร่วมมือต่างๆ เช่น การนำ MOC มาแสดงในการประชุมประจำเดือน เป็นต้น
– กิจกรรมที่ทุกคนสามารถเข้ามาร่วมได้และสนุกกับมันได้ ทั้งคนที่มีความรู้ความสามารถและคนที่พึ่งเริ่มต้นกับเลโก้
– ทำให้เป็นจริง (Just Do it) ต้องขอยืมสโลแกนของบริษัทอุปกรณ์กีฬายี่ฮ้อหนึ่งมา อย่าคิดว่าเรามีสมาชิกกันอยู่ 2-3 คนแล้วจะไปไม่รอด ชมรมเลโก้ประเทศไทย (T-LUG) กว่าจะเป็นรูปเป็นร่างได้อย่างทุกวันนี้ก็เริ่มจากสมาชิกผู้ก่อตั้งเพียง 4 คนเท่านั้น เมื่อเวลาผ่านไป ผู้ร่วมอุดมการณ์ก็จะเข้ามาร่วมกลุ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ครับ
ท้ายสุดอยากจะบอกว่าการตั้งชมรมเลโก้ไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไร แต่การที่จะทำให้ชมรมก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเป็นเรื่องยากกว่ามากนักครับ
ผู้เขียน: พิจารณ์

ปล. ใครมีคำถามสงสัย e-mail: pijarn.c@hotmail.com ได้ครับ

ผมไปเจอภาพเก่าๆ ของชมรมใน Internet ช่วงนี้ชมรม T-LUG ยังไม่มีสถานที่เป็นสัดเป็นส่วน ตอนนั้นต้องไปตั้งตรง KFC ที่ Central World

สังเกตในภาพกันเอาเองว่าเป็นใครกันบ้างครับ

ที่มา : การตั้งชมรมเลโก้ (LEGO User Group)

Advertisements

6 comments on “อะไรคือ T-LUG

 1. ขอสมัครเป็นสมาชิกให้กับลูกชายค่ะ
  ชื่อ ดช.ปรานต์ ไชยรุตม์ อายุ 7 ปี เรียนอยู่ชั้น ป.1/5 โรงเรียนสตรีวรนาทบางเขน
  เคยส่งผลงานเข้าประกวด กับบริษัท เลโก้ ประเทศไทย จำกัด ได้รับรางวัลชมเชยค่ะ

  • ยินดีครับ
   แต่ลองติดต่อไปที่ pijarn.c@hotmail.com ได้เลยครับ
   เขาเป็นหัวหน้ากลุ่มครับ
   เขาจะได้เพิ่มเป็นสมาชิกและอธิบายการสมัครได้ครับ

 2. ผมขอสมัครเป็นกลุ่ม TLUG คับ ผม ชื่อ ด.ช.พาลาภ ด่านจิตร์ตรง อยู รร Ekamai
  international school อายุ 11 ปี ชอบเล่นเลโก้คับ

  • เฮ้ยๆๆๆๆๆๆ เดี๋ยวๆๆๆๆๆ ที่นี่ไม่ใช่ที่รับสมัครครับ !! 555+
   ถ้าจะสมัครต้องไปที่ http://thailug.wordpress.com/ โลดครับ
   แล้วก็ต้องไป meeting บ่อยๆครับ ก็ถ้าอยากรู้รายละเอียดก็ที่ลิงค์ที่ให้ไปครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s